Nieuws

Officiële beëdiging VBAG

 

Zaterdag 6 oktober vond de officiële beëdiging plaats in Maarn. Daarmee zijn we als volwaardig lid toegetreden tot de beroepsvereniging VBAG. Daar zijn we best trots op!

Met het afleggen van de eed doen wij de volgende belofte:

 

“Dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Het belang van de cliënt staat voorop en ik eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal de cliënt geen schade toebrengen.

Ik luister en zal hem goed inlichten.

Ik zal geheim houden wat mij wordt toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van therapeut in ere houden.”

 

  • De afkorting V.B.A.G staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 waakt de V.B.A.G in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.