Een veilige omgeving

Met de komst van de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) doen wij er alles aan om jouw privacy te waarborgen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Deze wet gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener.

Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Dit betekent onder meer dat wij:

* zorgvuldig omgaan met je persoonlijke gegevens.

* er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

 

Als behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in je dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

* Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

* Tijdens intercollegiaal contact of intervisie over casuistiek uit de praktijk, gaat dat altijd anoniem en onherkenbaar.

* Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, zullen wij je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.